Litecoin và BTC có các đặc điểm riêng trong hoạt động và tính năng của họ. Litecoin, được tạo ra bởi Charlie Lee, được phát hành vào ngày 7 tháng 10 năm 2011, trong khi BTC, được tạo ra bởi Satoshi Nakamoto, ra mắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2008. Cả hai đều sử dụng phương pháp phát hành thông qua quá trình khai thác của khối Genesis.

Tuy nhiên, sự khác biệt tồn tại trong tổng nguồn cung của họ, với Litecoin có 84 triệu đồng và BTC có 21 triệu đồng. Trong khi Litecoin hoạt động trên giao thức Proof of Work, BTC cũng vậy. Cả hai đều hoạt động như tiền kỹ thuật số và cho phép theo dõi giao dịch.

Về mặt bảo mật, cả Litecoin và BTC đều cung cấp đặc điểm này. Litecoin được biểu thị bằng LTC hoặc Ł, trong khi BTC được biểu thị bằng BTC hoặc ₿. Phí giao dịch trung bình cho Litecoin là 0,001 LTC, trong khi đối với BTC thì biến đổi dựa trên tải trên Blockchain.

Litecoin sử dụng thuật toán Scrypt cho quá trình khai thác, trong khi BTC sử dụng thuật toán SHA-256. Tốc độ khai thác khối cho Litecoin là 2,5 phút, so với yêu cầu tối thiểu là 10 phút của BTC. Những sự khác biệt này tạo ra các đặc điểm độc đáo cho mỗi loại tiền điện tử và ảnh hưởng đến việc sử dụng chúng trên thị trường tiền điện tử.


Bài viết khác cùng Box :