Nguyên tắc phối đồ bắt đầu từ sự hiểu biết về màu sắc. Kết hợp màu sắc một cách hài hòa và phù hợp giúp tạo nên sự cân đối, làm nổi bật những đặc điểm tích cực và ẩn đi những điểm yếu của bản thân. Một bảng màu chọn lọc và sáng tạo có thể là chìa khóa cho việc áp dụng nguyên tắc này.


Bài viết khác cùng Box :