Áo đồng phục công giáo không chỉ để mặc mà còn là mối dây liên kết hiệp nhất. Thể hiện sự yêu thương đoàn kết trong tình yêu Thiên Chúa. Vì vậy, đoàn thể công giáo cần có những bộ áo đồng phục để thể hiện tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết và phụng sự.
Xem chi tiết tại: https://dongphuc.techwings.vn/he-lo-...giao-dep-nhat/


Bài viết khác cùng Box :