Cũng như điện thoại ip fanvil thì Điện thoại Clear IP được thiết kế để hoạt động với PBX hoặc softphone dựa trên SIP yêu thích của bạn và có thể dễ dàng được cấp phép miễn phí bằng cách sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị đám mây Clear IP. Chúng không chỉ trông tuyệt vời và cung cấp các tính năng mạnh mẽ, chúng còn giữ được sự dễ sử dụng thu hút các chủ doanh nghiệp. Điện thoại ClearIP cung cấp chức năng “cắm và chạy” thực sự, người dùng chỉ cần kết nối điện thoại với bất kỳ kết nối internet nào để thực hiện và nhận cuộc gọi ngay lập tức. Chúng tôi đã nêu bật các tính năng chính của mỗi Điện thoại IP bên dưới.

Điện thoại ip CIP230

CIP230 là mô hình kinh tế nhất, hỗ trợ tối đa 4 tài khoản SIP. Điện thoại ip này cung cấp một diện tích nhỏ hơn cho các khu vực làm việc nhỏ hơn.

Lên đến 4 tài khoản SIP
Màn hình LCD 2,8 inch
12 Phím Mềm Không Giấy

Điện thoại IP CIP250

CIP250 là điện thoại văn phòng hoàn hảo, hỗ trợ tối đa 8 tài khoản SIP. Đây là chiếc điện thoại thông dụng dành cho văn phòng phổ thông.

Lên đến 8 tài khoản SIP
Màn hình LCD 2,8 inch
28 Phím Mềm Không Giấy

Điện thoại IP CIP270

CIP270 là điện thoại bàn ip giá rẻ mạnh nhất trong số các điện thoại CIP, hỗ trợ tối đa 16 tài khoản SIP. Hoàn hảo cho văn phòng điều hành hoặc quầy lễ tân.

Lên đến 16 tài khoản SIP
4,3 inch LCD
36 Phím Mềm Không Giấy


Bài viết khác cùng Box :