Mơ ước định cư tại Hoa Kỳ là điều mà nhiều người trên khắp thế giới đang theo đuổi. Tuy nhiên, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà người tìm hiểu về việc xin visa Mỹ đặt ra là: "Xin visa Mỹ để...