MÀU SẮC HOT TREND CỦA NĂM 2022
- Very Peri
Pantone là một tập đoàn nổi tiếng với hệ thống khớp màu mang tên của chính tập đoàn này. Bảng màu Pantone được đăng ký bản quyền và sử dụng phổ biến trong...