Trong thời kỳ chu sinh, em bé phải trải qua bước chuyển đổi môi trường sống, từ sống trong tử cung đến môi trường sống ở bên ngoài. Hơn nữa, nhiệt độ môi trường bên ngoài ít nhiều chênh lệch với...