1. Giới thiệu:

Ở vùng đất Bắc Ninh, một chiếc tủ lạnh đặc biệt, được địa phương gọi là "Tủ lạnh Nhật Bãi," là biểu tượng của sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng. Chiếc tủ này không chỉ là một sản...