Bên công ty bạn nhận số lượng tối thiểu bao nhiêu vậy bạn?