Xác định thời hạn sử dụng của Bao xi măng.


(17/11/2011 11:32:42 AM) Việc bảo quản tốt sẽ giữ cho Xi măng có chất lượng tốt nhất và kéo dài thời gian sử dụng.


Xi măng PCB40 sản xuất theo...