mình thì cảm thấy ngược lại ấy. Bí quyết chọn đồ chơi tình dục xuất sắc nhất phải qua shop chuối vàng mà mua. Ở đó đỉnh nhất rồi ấy.