kiểu dáng đẹp, màu sắc nhìn lạ ghê, giá bao nhiêu vậy add