Thành viên mới chào mọi người. rất mong học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm và được mọi người giúp đỡ. cảm ơn BQT đã đưa ra nội quy rất rõ ràng.