Sao mình thấy nhiều người đăng bài lung tung hết trên mục thông báo của ban quản trị mà các bài vẫn nằm nguyên đấy không sao nhỉ