“Muốn hiểu được một người. Hãy nhìn vào đôi mắt người ấy!”. Đây có lẽ là một cách nhìn người có căn cứ và chính xác. Bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mọi cảm xúc, tính cách, suy nghĩ của một người đều...