Khi đặt in sổ tay theo yêu cầu, có một số lưu ý quan trọng bạn nên xem xét:

Thiết kế chuyên nghiệp: Đảm bảo thiết kế của sổ tay được thực hiện chuyên nghiệp và phù hợp với hình ảnh thương hiệu của...