Bạn có biết, việc lựa chọn mua sắm nước hoa cũng giống như mua sắm quần áo mới. Cũng giống như khi bạn xem thời tiết để chọn trang phục trong ngày, xịt nước hoa vào mùa thu đông sẽ có hiệu quả khác...