Galaxy Z Fold 4 là chiếc smartphone có tốc độ 5G nhanh nhất của Samsung tại Hoa Kỳ
5G vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, có rất nhiều thiết bị 5G từ các thương hiệu khác nhau trên...