Ứng dụng giải trí, giao lưu có thiết kế khá dễ thương với phong cách kẹo ngọt. Bộ màu nhận diện chính của nền tảng chính là màu hồng và màu trắng. Trên trang chủ, các đề mục được phân chia rất rõ...