ý nghĩa của việc chọn ngày chuyển phòng trọ
Việc chọn ngày chuyển phòng trọ là định nghĩa mất dần mới mẻ với vài chục hộ ở thời điểm hiện tại. Lời răn dạy của ông cha ta có thờ có thiêng, có kiêng...