Tăng hiệu suất xử lý nước thải đô thị với màng lọc sinh học

Công nghệ màng lọc sinh học mới hứa hẹn rất nhiều lợi ích trong tương lai. Ví dụ như tăng hiệu suất xử lý chất thải, may bien tan tiết...