pH và độ ẩm của đất là 2 nhân tố rất cần thiết liệu có tác động miễn phí tới quá trình sinh trưởng & phát triển của cây cối. Cho nên, vấn đề đo trạng thái pH và tình hình ẩm của đất là rất cần thiết...