Ngoài dấu hiệu tiểu buốt thì nổi những nốt sùi ở bộ phận sinh dục cũng là dấu hiệu nên chú ý, đặc biệt là nữ. Bởi có thể là bệnh sùi mào gà ở nữ gây ra nhiều biến chứng khó lường nếu không được chữa...