Thanh long cho hiệu quả kinh tế cao nhờ sử dụng điện tiết kiệm

Chong đèn kích thích thanh long cho trái quanh năm tuy mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân nhưng cũng tạo ra máy biến tần giá...