Nhiệt Kế Ẩm Kế Tự Ghi là gì?
- Độ ẩm, nhiệt độ là các đại lượng vật lý trong đó độ ẩm chỉ một lượng tương đối nước tồn tại trong 1 lượng khí nhất định, còn nhiệt độ đặc trưng cho sự nóng, lạnh của...