Việc chuẩn bị quà tặng đối tác nước ngoài là một trong những cách để thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối tác. Dưới đây là một số gợi ý về quà tặng đối tác nước ngoài có thể gây ấn tượng tốt:
...