Công ty Đông Á sản xuất, may, in và thêu:
- Ba lô đựng lap top, cặp đựng laptop, cặp táp, cặp học sinh, cặp xách
- Ba lô du lịch, ba lô trẻ em, ba lô học sinh
- Ba lô quảng cáo, ba lô làm quà...