Listening là một trong những kĩ năng bạn nên đầu tư học trước tiên khi học IELTS. Nhưng sự thực là lượng sách LUYỆN NGHE IELTS thì rất rất rất nhiều. Sách học từ đầu cũng nhiều chẳng kém. Vừa search...