Có ai có mẫu quần áo gì đẹp hợp cho người béo không? cho mình xin vài địa chỉ với, sắp têt mà mua quần áo khó quá


Bài viết khác cùng Box :