Cồn thạch và cồn khô được sử dụng phổ biến hiện tại ở những quán ăn, đám tiệc và nhà hàng. Việc sử dụng cồn khô có nhiều thuận lợi so bình gas mini.


Tags: