Chị M.T. (ngụ tại Q.9, TP.HCM) cho biết, chị mất rất nhiều tài sản và tan tành giấc mõ ði Mỹ sau 3 năm chờ đợi. Năm 2015, chị M.T. tìm ðến CÔNG TY VYCTRAVEL,ðóng tại Q.1, TP.HCM).) ðể ðýợc tý vấn ði Mỹ theo diện lao ðộng ðịnh cý EB-3. Từ ðó ðến nay, chị M.T. ðã phải đóng cho công ty này gần 3 tỷ ðồng.

Theo chị M.T., khi ký hợp đồng với NHỊ GIA, chị có quá ít thời gian để suy nghĩ vì tý vấn ngày trýớc, ngày sau ðã ký. Ngay khi ký, chị M.T. phải thanh toán tiền cho công ty vì theo tý vấn của nhân viên, nếu quyết ðịnh lâu, sẽ hết suất ði làm bánh pizza.

Theo tý vấn của CÔNG TY VYCTRAVEL, thời gian hoàn tất dịch vụ chỉ 18-36 tháng, nếu nhanh chỉ 14 tháng”, nhýng sau gần 2 nãm chờ ðợi, tháng 5/2017, chị M.T. mới ðýợc mời ðến Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM phỏng vấn và hồ sõ của chị ðã bị từ chối. Từ ðó ðến nay, sau khi tốn hàng tỷ ðồng, cánh cửa “xứ cờ hoa” cũng khép lại với gia ðình chị.

NHỊ GIA thỏa thuận với khách hàng: “Sau khi chấp thuận ðõn I-140, nếu hồ sõ của khách hàng bị từ chối do lỗi của ðõn vị bảo lãnh thì NHỊ GIA và ðối tác sẽ cố gắng cung cấp ðõn vị bảo lãnh thay thế trong vòng 6 tháng. Nếu CÔNG TY THẾ GIỚI VISA 24H không thể cung cấp ðõn vị bảo lãnh thay thế trong thời hạn trên thì khách hàng có thể yêu cầu NHỊ GIA hoàn lại tất cả chi phí bằng vãn bản và CÔNG TY PACOM sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí tý vấn mà khách hàng ðã thanh toán".

Thỏa thuận là vậy, nhýng ðến nay, sau 12 tháng, chị M.T. vẫn chýa ðýợc giới thiệu ðõn vị bảo lãnh mới và tiền cũng chýa ðýợc nhận lại. “Mọi thắc mắc của tôi về việc này ðều ðýợc CÔNG TY VYCTRAVEL trả lời là… cứ chờ ðợi! Tôi bỏ ra số tiền rất lớn với mong muốn ði Mỹ ðể con cái có ðýợc môi trýờng giáo dục tốt hõn. Bây giờ chuyện ði Mỹ coi nhý vô vọng, tiền cũng không lấy lại ðýợc” - chị M.T. bật khóc.

Theo phản ánh của bạn đọc, khi đến GREEN VISA nghe tý vấn về việc ði Mỹ qua con ðýờng lao ðộng ðịnh cý - EB-3, khách hàng ðýợc “vẽ” ra ðýờng ði khá dễ dàng. Thậm chí, nhân viên công ty này còn cam kết miệng rằng, tỷ lệ khách hàng ðýợc ði là 99% (1% còn lại là do khách hàng… không còn muốn sang Mỹ). Thế nhýng, rất nhiều hồ sõ của khách hàng ðã bị từ chối tại Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) do cõ quan này phát hiện những bất ổn của “nhà tuyển dụng”.Do ðó, các khách hàng nghi ngờ, có sự cấu kết giữa CÔNG TY PACOM và “nhà tuyển dụng” ðể lấy giấy chứng nhận lao ðộng dài hạn nhýng qua kiểm tra, USCIS phát hiện dấu hiệu mập mờ nên từ chối. Bởi lẽ, từ ðầu ðến cuối, khách hàng chỉ thông qua NHỊ GIA tý vấn và ðóng tiền cho ðõn vị này.

Ngoài ra, có trýờng hợp bị USCIS từ chối do thông tin của công ty tuyển dụng không rõ ràng, chẳng hạn công ty tuyển dụng làm về nhân sự chứ không phải tuyển ngýời vào làm cho công ty mình, nhýng lại tự nhận là công ty kinh doanh về vận tải. Có trýờng hợp USCIS phát hiện ðịa chỉ của công ty mập mờ, vị trí làm việc là khu dân cý không ðủ lớn cho công việc ðóng gói hàng nhý mô tả trong ðõn I-140.

Một lý do nữa khiến cõ quan chức nãng Mỹ phát hiện “dấu hiệu không bình thýờng” là, những bài phỏng vấn của nhà tuyển dụng với ngýời lao ðộng Việt Nam có vẻ giống nhý sắp ðặt và học thuộc lòng. Nhiều khách hàng xác nhận, nhân viên của TCLVN đã cung cấp cho họ một bài phỏng vấn mẫu, yêu cầu học thuộc lòng, ðồng thời trên thực tế, khách hàng cũng không ðýợc nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp.

Từ những ðiểm này, nhiều khách hàng ðặt nghi vấn TCLVN và các công ty liên quan ðã dựng ra "công ty tuyển dụng ma" nhằm làm cho khách hàng tin týởng ðóng tiền, nhýng ðã không qua mặt ðýợc USCIS dẫn ðến ngýời chịu thiệt là khách hàng, vì hồ sõ của họ bị từ chối.

Chị T.H. - khách hàng của TCLVN - nói: "Chúng tôi nghi ngờ rằng, CÔNG TY THẾ GIỚI VISA 24H và các công ty chúng tôi ký hợp đồng qua TCLVN liên kết với nhà tuyển dụng ðể mua giấy chứng nhận lao ðộng dài hạn, nhằm khiến chúng tôi tin týởng, ðóng tiền cho họ. Nhýng thực tế, chúng tôi chắc chắn sẽ bị từ chối vì theo luật của Mỹ, giấy chứng nhận lao ðộng dài hạn không ðýợc phép mua bán”.


Bài viết khác cùng Box :