Nhiều nhà đầu tư trước khi quyết định thành lập công ty hầu như đều gặp vướng mắc ở các bước làm thủ tục cũng như chưa nắm rõ hết các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp. Luật Trí Tâm lưu ý các nhà đầu tư trước khi thành lập công ty.
Tham khảo dịch vụ thành lập công ty tài chính của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam

Kiểm tra tên doanh nghiệp đã tồn tại hay chưa?
Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố (đáp ứng các điều kiện theo quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).
Trụ sở doanh nghiệp
Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
Tham khảo quy trình thành lập công ty xây dựng của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam
Chọn ngành nghề định kinh doanh.
Tuỳ từng lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và/hoặc sau khi đăng ký kinh doanh, ví dụ như: kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải chứng minh số vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh.
Mô hình Doanh nghiệp cần lựa chọn
Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.
Công ty cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 3 cổ đông sáng lập.
Doanh nghiệp tư nhận được thành lập bởi một cá nhân
Công ty hợp danh được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên hợp danh (có thể có thành viên góp vốn).
Tham khảo điều kiện thành lập công ty kỹ năng mềm của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam


Bài viết khác cùng Box :