Nếu bạn là chủ đầu tư và muốn kinh doanh về lĩnh vực xử lý rác thải nhưng chưa rõ về các thủ tục pháp lý. Đừng lo, hãy để chúng tôi giúp bạn. Trong bài viết này, công ty Quốc Luật sẽ tư vấn thành lập công ty xử lý rác thải.
Tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam

Các điều kiện thành lập công ty xử lý rác thải
Để thành lập công ty xử lý rác thải, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Điều kiện về vốn: có số vốn điều lệ tối thiểu như luật định với lĩnh vực xử lý rác thải. trong suốt thời gian hoạt động, phải duy trì số vốn này và đóng thuế hàng năm.
Doanh nghiệp phải có bản báo cáo đánh giá những tác động đến môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.Cơ sở phải có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải, có phương tiện vận chuyển thích hợp.
Điều kiện về cơ sở vật chất: cơ sở kinh doanh phải đạt tiêu chuẩn môi trường và có giấy xác nhận của cơ quan chức năng. Có trang thiết bị xử lý rác thải hợp quy. Địa điểm đặt trụ sở phải cố định, ở xa khu dân cư, được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh trở lên phê duyệt.
Tham khảo hình thức thành lập công ty tốt nhất của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam
Người lãnh đạo phải có năng lực hành vi, có đạo đức, không vi phạm pháp luật. Hơn nữa, cần có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học và có chứng chỉ hành nghề quản lý chất thải.
Người lao động phải là những người có sức khỏe, có hợp đồng lao động. Công ty phải có những phương án bảo vệ người lao động trong điều kiện làm việc
Hồ sơ đăng kí kinh doanh
Để được tư vấn thành lập công ty xử lý rác thải rõ ràng nhất về hồ sơ, doanh nghiệp nên tìm đến các luật sư. Ở đây, chúng tôi xin nêu ra những giấy tờ cần có:
Đơn đề nghị giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Trong đó nêu rõ nội dung, mục đích, tôn chỉ hoạt động, lợi ích cho môi trường.
Bản xác nhận vốn điều lệ của ngân hàng thương mại đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
Văn bản xác nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh xử lý rác thải
Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc giấy tờ tương đương với các văn bản này
Bản đề án về hoạt động bảo vệ môi trường. Đề án này phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua.
Danh sách các thành viên kèm theo bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu
Tham khảo quy trình thành lập công ty hợp danh của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam


Bài viết khác cùng Box :