Là thủ đô của Việt Nam. Hà Nội luôn giữ vị trí vô cùng trọng yếu trên tất cả phương diện. Từ giáo dục, quốc phòng đến cả y tế, xã hội, v.v. Vậy còn phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) thì sao? Cắt mí ở Hà...