Chào bác sĩ. Em năm nay 29 tuổi, hiện đang mất một răng, nếu tính từ trong ra ngoài là răng số bốn, khi cười lớn khoảng trống bị mất cứ lộ lộ ra ngoài làm em thấy rất mất tự tin khi cười mặc dù...